Хидротехническо строителство

Фирма НЕКТОН се е специализирала в изграждането на хидротехнически съоръжения:
 
 1. Ремонт на сухия док на КРЗ Одесос.
 2. Ремонт на водовземни съоръжения ТЕЦ Варна. Демонтаж и монтаж на входните конструкции.
 3. Ремонт на кейова стена на КРЗ Одесос.
 4. Ремонт на кейова стена и монтаж на нови отбивни съоръжения .
 5. Проектиране и направа на подземна шлиц стена между студен канал и администрация.
 6. Ремонт на хидротехническите тунели за топла вода и направа на нова ревизионна шахта за същите при столовата на ТЕЦ Варна.
 7. Реконструкция на наклонен стапел и  Спусково устройство във Варненска Корабостроителница.
 8. Преграден савак на топлия канал на ТЕЦ Варна.
 9. Направа на мостово съоражение тип водосток с. Лопушна общ. Дългопол
 10. Изграждане на 2 броя разделителни устройства (саваци) на канала за студена вода.
 11. Ремонт на подкранов път на 17к.м.,  Пристанище Варна - Запад.
 12. Ремонт на кранов път в машинна зала Девен
 13. Ремонт подкранов път на мостов кран 20/5т за "Солвей Соди" АД
 14. Ремонт на подкранов път в бл.Д ( Моделна работилница) с цел привеждане на хоризонталните вертикалните и междуосевите отклоненияна релсите по цялата им дължина в границите на нормативните изисквания, позволяващи нормална и безопасна експлоатация на движещия се по този път 5т. кран в Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна.