Пречиствателни станции

"Нектон" е компания доказала с времето отношението си към проблемите, свързани с водата, като пречистването и е основен приоритет за нас. Доказваме качество и надеждност години наред. Политиката ни е ориентирана към удовлетворяване на нуждите и изискванията на клиентите, стремим се към опазване на околната среда и към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работниците ни.

Фирма "Нектон" проектира, произвежда, монтира и поддържа пречиствателни станции за отпадъчни води.
Пречиствателните станции са предназначени за механично и биологично пречистване на битови и фекални отпадъчни води и аеробно  стабилизиране на утайките. Подходящи са за обекти намиращи се извън населени места без изградена канализационна мрежа:
- жилищни  - фамилни къщи, почивни станции, хотели, мотели, къмпинги, лагери, селища до 5 000 жители;
- стопански - ресторанти, бензиностанции с търговски обекти и автомивки, биологически пречистваеми промишлени отпадъчни води от неголеми производства и други.


Пречистване на битови отпадъчни води - завършени обекти:
 • ПСОВ Завод за перилни препарати „Хайат-България” – 25 м3/денон. прмишл. води;
 • ПСОВ на ГКПП „Лесово”- 50 м3/денон. /за 250 екв.ж./;
 • ПСОВ на Митнически терминал Видин - 5 м3/денон. /за 65 екв.ж./;
 • ПСОВ на Поделение на Министерство на отбраната на яз.”Искър”- 5 м3/денон.  /за 65 екв.ж./;
 • ПСОВ на Голф клуб “Бляк Сий Рама”- 10 м3/денон.  /за 80 екв.ж./;
 • ПСОВ на Голф клуб “Бляк Сий Рама”- 350 м3/денон.  /за 2 000 екв.ж./;
 • ПСОВ Ваканционен комплекс „Топола Скай” - 100 м3/денон.  /за 1000 екв. ж./;
 • ПСОВ на апарт-хотел „Бял бряг” - 50 м3/денон.  /за 300 екв. ж./;
 • ПСОВ ж.к. „Бялата чешма” - 15 м3/денон.  /за 75 екв.ж./;
 • ПСОВ „Тремекс” - 5 м3/денон.  /за 35 екв.ж./;
 • ПСОВ „Принтком” - 5 м3/денон.  /за 20 екв.ж./;
 • ПСОВ „Къща за гости с. Кюлевча” - 5 м3/денон.  /за 22 екв.ж./;
 • Над 50бр. различни ПСОВ на  еднофамилни къщи и малки хотели. от 6 до 30 екв.ж.;
 • ПСПВ - "Резервоар за питейна вода - сондаж" - „Блексирама“ АД – гр. София
 • Инсталация за дезинфекция -„Теба Глас”
 • ПСПВ - ВиК Златни пясъци - Реконструкция на аерационна система на дегазаторен басейн - „ВиК Златни пясъци”