Кранове, подкранови пътища и ж.п. линии

1. Ремонт подкранов път на докова камара – КРЗ Одесос
2. Ремонт подкранови пътища– ТЕЦ Варна
3. Цялостна подмяна на ведомствени ж.п. линии – „ТЕЦ Варна” ЕАД
4. Ремонт наклонен стапел за спускане на 5 хил. тонни кораби във Варненска Корабостроителница
5. Цялостна и частична подмяна на траверсите на стрелки на ТЕЦ Варна и Леспорт ЕАД
6. Ремонт на пристанищни кранове с пълен демонтаж и монтаж на съоръженията.
7.  Демонтаж  на 10/20 тонен ел. кран в Пристанище Варна Запад
8. Ремонт на ж.п коловоз пристанище на „Леспорт” АД Варна
9. Ремонт ж.п. коловоз ТЕЦ Варна ЕАД
10. Монтаж на едногредов портален кран 8 т. и Ремонт подкранов път база Аксаково
11. Ремонт на тролеен път на портален кран 10т. тип "Абус" с възстановяване на съществуващите детайли на пристанище "Леспорт" ЕАД; Ремонт на Ж.Р мачта - 24 м. на "Леспорт" Варна
12. Изграждане на кран мостов едногредов и монтаж подкранов път
13. Рехабилитация , свързана с възстановяване състоянито на подкранов път на първо корабно място на пристанище "Леспорт"
14. Рехабилитация, свързана с възстановяване състоянието на железен път с дълж. 1250 м пристанище Видин-Север
15. Изграждане на два нови преградни саваказа студени води в "ТЕЦ Варна" ЕАД
16. Подмяна на кранова количка на 30 т. грайферен кран претоварач
17. Демонтаж на кулокран тип "Потен" и 6-метров подкранов път
18. Монтаж на кулокран тип "Потен" и 18-метров подкранов път в гр.Несебър
19. Демонтаж на кулокран тип "Потен" и 6-метров подкранов път в гр.Несебър и монтаж на същия в гр.Созопол
20. Демонтаж на кулокран тип "Потен" в гр.Созопол и натоварване, укрепване на автомобил на демонтираните конструкции.
21. Монтаж на кулокран тип "Потен" и 12 - метров подкранов път в гр.Поморие.
22. Ремонт на кранова уредба на вещеви склад в ЕПР Варна НЕК - ЕАД
23. Демонтаж и монтаж на кран тип "Потен" в гр.Поморие.
24. Монтаж на кран тип "Потен" и 12 м. подкранов път в к.к. "Златни пясъци"
25. Демонтаж на кулокран тип "Потен" от х-л "Еделвайс" в к.к. "Златни пясъци"
26. Монтаж на кулокран "ЛИБХЕР 63 НС" на обект х-л "Санкт Петербург" - к.к."Слънчев ден"
27. Монтаж на кулокран тип "Потен" на жилищен блок в кв."Левски" - гр.Варна
28. Ремонт на индустриален ж.п. коловоз към „Одесос ПБМ“ АД – гр. Варна
29. Демонтаж на кулокран тип Потен" на жилищен блок в кв."Левски" - гр.Варна и монтаж на същия на х-л "Бендида" в к.к."Златни пясъци"
30. Демонтаж на кулокран "ЛИБХЕР 63" от обект х-л "Санкт Петербург'- к.к. 'Слънчев ден' и монтаж на същия на х-л 'Каролина" - к.к. "Слънчев бряг"
31. Монтаж на челна подкранова релса тип Р49 на кейова стена на пристанище Одесос ПБМ АД.
32. Електрозахранване кранова уредба на обект "Открит склад за метали в база - гр.Варна"