Високо строителство

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ЕДНОФАМИЛНИ ЛУКСОЗНИ КЪЩИ И ВИЛИ 
ПРОМИШЛЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ




ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Фирма "Нектон" изгражда жилищни сгради от 1993 година. През годините сме изградили и въвели в експлоатация 10 кооперации с над 290 апартамента, офиси, магазини, супермаркети, заведения за обществено хранене, гаражи и подземни паркинги.
В гр. Варна и Балчик сме построили десетки еднофамилни луксозни къщи.

1. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. Васил Априлов №14
2. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. Васил Априлов №15
3. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. К. Фотинов №16.
4. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. К. Фотинов №22
5. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. Неофит Рилски №22
6. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ул. Христо Попович №35
7. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ж.к. Възраждане І м.р., ул. „Здравко Чакъров” №1; №3; №5.
8. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ж.к. Възраждане І м.р., ул. „Здравко Чакъров” №7; №9; №11.
9. Жилищна сграда с административен адрес: гр. Варна, ж.к. Бриз, кв.23 
10. Жилищна сграда "ЕЛДИНА" с административен адрес: гр. Варна, кв. "Св. Никола",  ул. "Стоян Доков" № 63

ЕДНОФАМИЛНИ ЛУКСОЗНИ КЪЩИ И ВИЛИ:
1. Изграждане на вила "Ритана" в гр.Балчик
2. Изграждане на вила: "Бена", гр.Балчик
3. Жилищна сграда А3/48/В УПИ VII
4. Жилищна сграда А3/47/В УПИ VII
5. Жилищна сграда В1-4 В УПИ VII
6. Жилищна сграда А3/46/В УПИ VII
7. Жилищна сграда 73/В УПИ VII
8. Жилищна сграда в м-ст „Св. Никола” № 440
9. Жилищна сграда в м-ст „Св. Никола” № 441
10. Жилищна сграда D6 - 73 /В УПИ XI"

ПРОМИШЛЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
1. Изграждане на метален склад за Отдел-Електроенергиен на на КЗ Варна.
2. Изграждане на Административна сграда НЕКТОН с офиси и магазини, складове и произв. халета, с адрес: гр.Варна, р-н Младост, бул. „Република” № 23.
3. Изграждане на Административно сграда ДИЯНА с офиси и магазини., с административен адрес: гр.Варна, р-н Младост, бул. „Република” № 25
4. Изгражддане на складове и произв. халета част от Административно сграда ДИЯНА с адрес: гр.Варна, р-н Младост, бул. „Република” № 25
5. Изграждане на обект: Бензиностанция, газостанция и пълначно за туристически бутилки –„ Газко” в гр. Варна, кв. Чайка.
6. Изграждане на обект: Бензиностанция, газостанция и пълначно за туристически бутилки УПИ 1, кв.69, ж.к "Балик-Йовково- юг" гр.Добрич
7. Изграждане на плувен басейн на хотел "Варшава" , Кухненски блок и зала за хранене - цялостно изграждане , в т.ч. В и К инсталации.
8. Строителство на обект "Автомивка – Военен полигон „Ново село" - с.Мокрен
9. Реконструкция на детска градина "Дора Габе" - гр.Шабла/2004г.
10. Ремонтни работи на „Представителна къща – Дом на моряка" – гр.Варна
11. Ремонтни работи на детска ясла "Радост" в гр.Шабла
12. Изграждане на : Склад с работилница за обект: Голф селище Блексирама- гр. Балчик.
13. Открит склад за метали в база - гр.Варна
14. Изгрждане на "Пристройка и надстройка на съществуващ хотел "Вихрен" и открит басейн - част "Груб строеж"