ВиК системи

ВОДОПРОВОДИ
КАНАЛИЗАЦИИ
ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ЗА ЧИСТИ ВОДИ
КАНАЛНИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
СГРАДНИ И ПЛОЩАДКОВИ ВиК СИСТЕМИ

Във фирмата е обособен специализиран отдел за изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на инфраструктурни ВиК системи. За последните двадесет години фирма "Нектон" се утвърди като една от най – големите във Варна, специализирана във ВиК сектора частна организация.

Някои ключови за нашият град и околността обекти, които сме изпълнявани през годините:
-  Пълна подмяна на водопроводите и канализациите в к.к «Златни пясъци» в периода от 2003г-2007г. Обемът на изпълнените СМР е около 25 км. водопроводи и канализации, четири големи Канални помпени станции и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води;
-  ВиК инфраструктурата на новите квартали на гр. Несебър и няколко хотелски комплекси на гр. Обзор през 2005-2006г.;
-  Водоснабдяване на местност Боровец- кв. Галата;
-  В и К мрежа на 9 големи хотелски комплекса;
-  Изграждане канализация кв. Максуда – гр.Варна;
-  Рехабилитация водопроводна мрежа – пристанище Варна Запад;
-  Изграждане на 5 200 м. дъждовна и битова канализация централна част гр. Шабла;
-  Изграждане пълния ВиК цикъл на голф клуб «Бляк Сий Рама» до гр. Балчик , включващ над 14 000 м водопроводи, битова и дъждовна канализация и поливна инсталация, 3 бр. Канални помпени станции, ПСОВ за 80 екв. ж.(временна, преместваема) , ПСОВ за 2 000 екв.ж. и резервоар с помпено – хидрофорно отделение за питейни води;
-  Укрепване на участък от деривация Китка - Варна на обект „Кауфланд 3“ Варна;
-  Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна , замяна на бетонова тръба с ПЕВП Ф 1400 до с. Бозвелийско;
-  Изместване на магистрален водопровод ПЕВП Ф 315 „Харамийски“ на обект „Джамбо“ Варна
-  Изграждане на площадков водопровод и канализация,   и улични водопроводи за двойно захранване на магазин за промишлени стоки "Джамбо", гр. Варна.
-  Реконструкция външен водопровод ПЕВП ф 160 в завод "Девня Цимент".
-  Резервоар с пожарна помпена станция и магистрален водопровод 2500 м, Летище Варна.
-  Резервоар с пожарна помпена станция, Летище Бургас.
-  Площадкови ВиК мрежи на "Спортен комплекс Камчия".
-  Реконструкция на канализационни колектори на х-л "Метропол" к-кс Зл. Пясъци и вътрешнии външни  ВиК инсталации.
-  ВиК работи по строителство на нова тяло в хотелски комплекс "Интернационал",  к-кс Зл.пясъци, гр.Варна.
- Площадкова дъждовна канализация на нов международен пътнически терминал на Летище Варна.
-  Изграждане Сградни ВиК инсталации на магазин "Технопарт", гр. Варна
- Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово , Община Чирпан.
- Външни водопроводи за обект: „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”.
- Изграждане на кабелни канали с противопожарен водопровод за обект: „Нова линия за 4000 т/ден клинкер ''Девня Цимент''.
- Ремонт и възстановяване на водопровод за промишлена вода на "Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД, гр. Провадия.
- ВиК монтажни работи  по част B на нова производствена линия  за 4000 т/ден в Девня Цимент
- Изграждане на водопрроводна мрежа между басейни за каша с номера 6 и 7 до нов басейн за дъждовни води в завода на Девня Цимент АД
- Изграждане на нова дъждовна канализация в зоната на новата мергелна трошачка в завода на „Девня Цимент” АД
- Рехабилитация на външен водопровод - Пристанище Варна-запад
- Изграждане на канализационна връзка между ново изградената пречиствателна станция и съществуващата дренажна канализация на територията на завод Девня Цимент в гр. Девня.
- Подмяна на уличен водопровод на път ІІІ – 4082 „Чешма – Кесарево”, от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица.
- Направа  на авариен ремонт на етернитов водопровод  ф200 от  ПС Батово1 до ПС Батово 2.
 - ВиК инсталации на Комплекс "Фамилия 3", гр. Варна
- Ремонт на водопровод и дъждовна канализация на Магазия 5, Пристанище Варна-Запад
- Подмяна водопровод  в "Порт Палас" ,КК "Слънчев ден".
- Авариен ремонт на площадков водопровод в МБАЛ "Св. Марина" , гр. Варна.
- Изграждане на връзка между стара и нова мрежа за индустриални води в завода на Девня Цимент, гр. Девня.
- Цялостна подмяна на ВиК инсталация и санитарни възли  на Адм. Сграда, тяло А, пристанище Варна-запад
- Ремонт на Оперативно-битова сграда 2,  Пристанище Варна - запад.
- Подмяна на част от ВиК мрежата на летище Варна
- Реконструкция на Канална помпена станция, гр. Бяла.
-  Изграждане на площадков водопровод на обект: "Blu Magic"- Гр. Обзор