Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Зетьово, общ. Чирпан.

В края на месец октомври 2013г. успешно приключихме ангажиментите си по рехабилитацията на водопроводната мрежа в с. Зетьово. Бяха подменени 6600 м водопроводни тръби Ф 90 и 1620м. сградни водопроводни отклонения.