Ремонт на конферентна зала в Центъра по хидро- и аеродинамика - гр. Варна

На 24.09.2014 г приключихме с ремонтните дейности на територията на Центъра по хидро- и аеродинамика /ЦХА/-Варна. Възложено ни бе да направим ремонт на конферентната зала, също така и реконструкция на отоплителната система в същото помещение.