РЕМОНТ НА ГЛАВНА КАНАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

На 29-ти август приключи изпълнението на обект: "Ремонт и подмяна на тръбна разводка и помпени агрегати 1-во к.м., Пристанище Варна-изток."