РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

На 22-ри октмври 2015-та г. приключи изпълнението на обект: "Ремонт фасади на трафопостове 6,7 и 8 Фериботен комплекс Варна. Ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл. А и Б и служебна сграда ПФП -бл. А и Б- Фериботен комплекс Варна; Ремонт на делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10- Пристанище Варна изток".