РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА: "АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД „КЕНТА“ АД, гр. ОМУРТАГ"

Декември 2015г. приключихме възложените ни строително монтажните работи на обект: „АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД  „КЕНТА“ АД гр. ОМУРТАГ” на следните подобекти: „Ремонт покрив на цех в авторемонтен завод „Кента“ АД - гр. Омуртаг”; „Санитарни помещения на цех в авторемонтен завод  „Кента“ АД,  гр. Омуртаг”; „Подмяна входни врати на цех в авторемонтен завод  „Кента“ АД гр. Омуртаг”.