Реконструкция на хотел "Интернационал"

На 31.05.2013 завърши работата по реконструкцията на хотел „Интернационал”, к-к. „Златни Пясъци”.
Фирма „Нектон” беше ангажирана с обновяване на захранващ водопровод за озеленяване, дъждовна канализация и отводняване на паркинг, битова канализация и реконструкция на стари ВиК инсталации. Ремонтните дейности продължиха близо осем месеца.