Пречиствателна станция за битови отпадни води – с. Шкорпиловци, к.к. „Мечо ухо”.

На 09.05.2014 получихме Разрешение за ползване на обект: „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води 300 куб. м/денонощие в УПИ 000263 по КБС на к.к. Шкорпиловци, м-ст Мечо ухо.”
Ние бяхме ангажирани както с проектирането, така и със изпълнението  на пречиствателната станция. Проекта включваше проектиране по следните части: Технологична; ВиК; Ел и КиП; ОВК; Геодезична и вертикална планировка; Геология и ПБЗ.