НОВА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

На  петнадесети април приключихме с изпълнение на обект: „Изграждане на нова дъждовна канализация в зоната на новата мергелна трошачка”; на стр. обект: „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”. На компанията бе възложено да изготви необходимата проектна документация, да получи необходимите за изпълнението на обекта разрешителни документи  и да премине към изпълнение на всички дейности по изграждането на новата канализация.