Изграждане на Терминал 2 - Летище Варна

В края на май 2013г.  завърши работата по реконструкцията на Терминал 2 на летище Варна.
Фирма „Нектон” се зае с изграждане на пълна дъждовна канализация и външна дъждовна канализация.
Ремонтните дейности продължиха близо три месеца.