Изграждане на канелни канали, противопожаренн водопровод и дъждовна канализация на територията на Завод "Девня Цимент" АД.

Приключихме изпълнението на възложените ни дейности на обект: „Нова линия за 4000 т/ден клинкер ''Девня Цимент''.
Бяхме ангажирани с: Изграждане на Кабелни канали,  противопожарен водопровод и дъждовна канализация.