Водопровод за минерална вода в района на МБАЛ „СВ. МАРИНА”

На 15.май приключихме с ангажиментите си по изпълнението на обект: „Водопровод за топла минерална вода за УПИ VI-1518 кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна.”.
Беше изграден нов водопровод за минерална вода с дължина 562 л.м. в района на МБАЛ „ Св. Марина”.
В три участъка от трасето беше използвана „безизкопна” технология за полагане на тръбите.