Водопроводна мрежа до нов басейн за дъждовни води на територията на завод Девня Цимент.

Във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”, ни бе  възложено изграждането на водопроводна мрежа между басейни за каша с номера 6 и 7 до нов басейн за дъждовни води на територията на завод „Девня Цимент”.  Освен с изпълнението, Нектон бе ангажирана и с изготвяне на необходимите проекти по част Вик, Геодезия и ПБЗ.  На 13- ти януари приключихме и предадохме обекта.