UV СТЕРИЛИЗАТОРИ

UV стерилизаторите за водата Sterilight използват енергията от ултравиолетовото излъчване за унищожаване на микробиологични замърсявания. Този метод намира приложение в бита, лаборатории, ресторанти, болници, промишлени предприятия, хотели.

Sterilight неутрализира всички известни болестотворни микроорганизми с голям резерв на сигурност. Стомашно- чревни вируси,вирусна дезинтерия, холера и коремен тиф, вирусен хепатит и грип, салмонела, цисти Giardia lamblia и Cryptosporidium, всички те загиват при доза на облъчване не по – малка от 10 мДж/см2. В същото време, лампите Sterilight осигуряват доза на облъчване не по- малка от 30 мДж/см2.
Процес на стерилизация:    

    Водата постъпва през долния вход на ултравиолетовата реакционна камера, преминава около мощната живачна лампа, която е термично защитена кварцова тръба. Дължината на вълната на излъчване на ултравиолетовата лампа е – 253,7 нм. Излъчването разрушава молекулите ДНК в клетките на бактериите и микроорганизмите, което препятства тяхното размножаване. Излизаща през горния вход вода е стерилизирана и готова за употреба.    

    Системата Sterilight исползва съвременни технологии за решаване на древни проблеми. Водата от всеки един източник може да бъде биологично замърсена. С този проблем често се сблъскват жители на селски райони без централизирано водоснабдяване. Не се препоръчва употребата на вода от повърхностни източници без съответна стерилизация, дори да има направен анализ на водата с добри резултати.    

    За разлика от традиционните методи за дезинфекция на вода, като хлориране (където хлора реагира с органичните съединения, придава на водата неприятен вкус и мирис, а същевременно образува канцерогенни вещества- хлороформ) Sterilight стерилизира водата с ултравиолетово излъчване, като не внася допълнителни примеси.    

Така получаваме най- лесен, ефективен и не скъп метод за обеззаразяване на водата.    
Общи свойства на системата Sterilight:
 • реакционни камери от полирана неръждаема стомана марка 304 или 316    
 • кварцеви тръби на лампите, разчетени за широк диапазон    
 • високоефективни UV лампи    
 • звукова и светлинна сигнализация при изключване на лампата    
 • устройство за контрол на интензивността на облъчване с индикация на резултата на дисплей    
 • анодирани, устойчиви на корозия входове от неръждаема стомана    
 • термистори за контролиране на панела и реакционната камера    
 • брояч за времето на експлоатация    
 • електромагнитни клапи и дистанционна система на контрол    
 • електрополиране за особено чиста вода    
 • изделията се изработват в различно испълнение и комплектация    

Изискванията към подаваната на входа вода:    
 • Концентрация на желязо: не повече от 0,3 мг/л    
 • Концентрация на сероводород: не повече от 0,05 мг/л    
 • Съдържание на механични частици: не повече от 10мг/л    
 • Концентрация на калиев перманганат: не повече от 0,05 мг/л    
 • Твърдост на водата: не повече от 2,5 мг-экв/л    

В случай, че параметрите на входящата вода превишават изброените стойности, необходимо е да се осигури съответно предварително предварително пречистване на водата.    

Внимание!    
Лампите са чувствителни към рязко изменение на напряжението в мрежата. За да избегнете повреда на лампата, използвайте стабилизатор на напряжение.