СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

Обратната осмоза представлява процес на отделяне на разтворените частици и субстанции от водата. Главният елемент на тези системи е тънкослойна полиамидна мембрана (ТРС) в комплект с филтри за предварително пречистване, които са изработени от: 1 ) полипропиленови влакна и 2) активен въглен.
 

Това е високо ефективна система, премахваща от водата органични съединения, тежки метали, а също така бактерии и вируси. Системите за обратна осмоза не се нуждаят от регенерация. Нормалната работа на системите за обратна осмоза зависи от качеството на постъпващата към тях вода. Нашите специалисти ще Ви помогнат да изберете най-подходящата във Вашия случай система за обратна осмоза.
 

За разлика от обикновените методи за пречистване на вода системата за обратна осмоза разделя входящата вода на два потока: пречистена вода (preamt) и отпадна вода. В отпадната вода остават замърсявания, които се са намирали във водата преди процеса на пречистването.