ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ

Автоматична система с различни фракции кварцов пясък с управление по време.

Филтърът задържа ръжда, тиня, песъчинки и други механични примеси. Системата се програмира да се промива през определен период от време. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.