ПРИРОДНИ БИОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ / ПРОДУКТИ

БАКТИ+
Предназначен за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни,        мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води.
  • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда
  • Висококачествен продукт, с високо съдържание на активни култури бактерии
  • Премахва лошите миризми по естествен начин
  • Ускорява разграждането на мазнини, целулоза, грес, протеини, нишесте, и др.
  • Намалява нуждата от почистване чрез изпомпване
  • Решава проблема с реактивирането на излезли от употреба ями
AVA
Екологично чист препарат създаден изцяло на биологична основа.
AVA съдържа специализирани бактериални култури и ензими, които ускоряват естествения процес на разграждане на органични отпадъци, растителни остатъци и мазнини, като ги втечнява и премахва лошата миризма. Специализиран за приложение в септични ями, пречиствателни станции и мазниноуловители за малки, средни и големи домакинства.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В
  • Малки и средни пречиствателни станции за отпадъчни води
  • Септични ями и външни тоалетни.
  • Мазноуловители, мивки, тръбопроводи.
  • Навсякъде където е приложим за човешки отпадъци.