Проект на жилищна група в с. Шкорпиловци: "ДИДЖИЛ"

ЖИЛИЩНА ГРУПА „ДИДЖИЛ”
 
    Обектът е ситуиран в кв.1 от к.к. „Мечо ухо” в землището на с.Шкорпиловци в УПИ XXII6. Терена е относително равен, като граничи на юг с асфалтов път, на запад и изток съответно с УПИ XXI5 и XXIII7,8, а на север с река Фандъклийска . Проектират се три жилищни сгради, сключено застрояване, разположени надлъжно, в посока север – юг, като подхода им е откъм запад и изток. Сградите са четири- и пететажни, с терасовиден етаж. Около тях са предвидени 32 паркоместа върху затревен открит паркинг и 18 паркоместа в закрити гаражи, разположени в западната страна на партерните етажи на сградите. Спазени са изискванията за минимални отстояния към регулационните линии и между сградите.
 
Показатели:
Площ на УПИ – 3000 кв.м            
КИНТ-1.5 ( 4500 кв.м )
Плътност на застрояване – 27% ( 813 кв.м )
РЗП - 4439 кв.м
Озеленяване-  51%
Продажната цена е  400 000,00 евро.
 
Бизнес план:
3. Себестойност на СМР - 350 евро/м2
4 439 х 350 = 1 553 650 евро.
4. Стойност на парцел, проект, такси за разрешително за строеж:
- 400 000 евро. (цената на придобиване е без ДДС Валнек ООД не е регистрирана по ДДС)
3. Продажна цена на отделните имоти средно - 700 евро/м2
4 439 х 920 = 3 107 300 евро.
 
Разлика - 1 253 650 евро.
    В бюджета на тази разлика трябва да се покрият разходи по такси за: присъединяване към ВиК, ЕОН, разрешително за ползване, комисионни за продажби на апартаменти, допълнителни разходи по привеждане на довършителните работи в съответствие с индивидуални изисквания на клиенти, разходи за допълнително облагородяване и озеленяване на двора, разходи за реклама, печалба за инвеститора.
 
 
Управител: Пенко Стоянов