Проект за жилищна сграда в с. Шкорпиловци: "ВАЛНЕК"

  
 Проект за жилищна сграда, до брега на морето в с.Шкорпиловци в УПИ XXVIII18 , кв.1 от к.к. „Мечо ухо”.
Парцелът е на първа линия до морето, на север и запад граничи с р.Фандъклийска. Реката преминаваща по западната и северна граници дава възможност за красиво оформление на брега, в съчетание с изграждане на малък кей за лодки. Границата с речния бряг и непосредствената близост до плажа правят мястото уникално за целия курорт.  В източна посока асфалтовия път изпълнява роля на крайбрежна алея, очертаваща границата на плажната ивица. Спазени са изискванията за минимални отстояния към регулационните линии.
Проекта е с Разрешение за строеж и открита строителна линия.

Показатели:
Площ на УПИ – 1997 кв.м.;
Плътност на застрояване - 30 % (ЗП 661. 81 кв. м.);
Озеленяване -  50 %;
РЗП – 5 222 кв.м.;
Продажната цена е  550 хил.евро.
 
Бизнес план:
 
  1. Себестойност на СМР - 450  евро/м2
5 222 х 450 = 2 349 900 евро.
  1. Стойност на парцел, проект, такси за разрешително за строеж:
 - 550 000 евро. (цената на придобиване е без ДДС. Валнек ООД не е регистрирана по ДДС)
3. Продажна цена на отделните имоти средно - 900 евро/м2
5 222 х 900 = 4 699 800 евро.
Разлика - 1 799 800 евро.
     В бюджета на тази разлика трябва да се покрият разходи по такси за: присъединяване към ВиК, ЕОН, разрешително за ползване, комисионни за продажби на апартаменти, допълнителни разходи по привеждане на довършителните работи в съответствие с индивидуални изисквания на клиенти, разходи за допълнително облагородяване и озеленяване на двора, разходи за реклама, печалба за инвеститора.