Стартира изпълнението на проект: "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

17/02/2021

Фирма „НЕКТОН 2“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.077-0833-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
Обща стойност на проекта е 149 000,00 лв., от които 126 650,00 лв. европейско и  22 350,00 лв. национално съфинансиране.
 
Проектът стартира на 03.02.2021г. и е с продължителност 3 месеца.