Пречиствателна Станция за Битови Отпадъчни Води - 350 м3/ден. на хотелски комплекс "Топола Скайс".

01/11/2018
Димитър Джуров Пречиствателна Станция за Битови Отпадъчни Води - 350 м3/ден., състояща се от един модул "BIOTAL" 150м3/ден. и два модула - "BIOTAL" 100м3/ден. на хотелски комплекс "Топола Скайс".
Пречиствателна Станция за Битови Отпадъчни Води - 350 м3/ден. на хотелски комплекс "Топола Скайс".