ИПБОВ “BIOTAL” 10м3/дн - с. Неофит Рилски

13/04/2021
За нуждите на новоизгращ се Търговски комплекс в центъра на с. Неофит Рилски произведахме, доставихме и монтирахме пречиствателна станция за битови отпадъчни води "BIOTAL" 10м3 в денонощие.
Инсталацията предстои да бъде въведена в експлоатация с откриването на комплекса.