ИЗМЕСТВАНЕ НА СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф 1200, ГРАД ПЕРНИК

19/05/2015
Изместване на стоманен водопровод Ф 1200мм на обект:Реконструкция на Главен водопроводен клон І – гр. Перник, във връзка с изграждане на депо за опасни и неопасни отпадъци в района на фирма „Стомана Индъстри“.