ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ВиК МРЕЖИ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ФАМИЛИЯ НОВА“

08/12/2020
Комплекс Колегите от фирма Руд-Варна АД отново ни се довериха за изпълнението на водопроводните и канализационни мрежи в комплекс Фамилия. Вече започнахме с изграждането вътрешните водопровод и канализация на двете нови жилищни сгради от к-кс „Фамилия Нова“, намираща се в УПИ XI-475.