ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО

19/05/2015
ОБЕКТ: „ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО" - „Пластхим Т“ АД
Месец април стартира изпълнението на обект: "ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО представляващ - реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи производствени и складови сгради в УПИ за ПИ 20482,505,578 и ПИ 20482,505,581, Промишлена зона - юг, гр.Девня. Започнахме с изпълнението на ПОДОБЕКТ: "Резервоар за технологична вода и ТП2". Работим и по изпълнението на ПОДОБЕКТИ: "Тръбопроводни мрежи", Помпена станция и други.