Жилищна сграда "Елдина" вече на етап приключване на довърштелните работи.

01/06/2021
Жилищна сграда „ЕЛДИНА“ вече е на етап на приключване на довършителните работи. По - голямата част от озеленяването е направено. Сградата вече има напълно завършен вид.
 
Жилищна сграда „ЕЛДИНА“ вече е на етап на приключване на довършителните работи. По - голямата част от озеленяването е направено. Сградата вече има напълно завършен вид.