Външни и дворни ВиК връзки на обект: „Център за грижа за лица с различна форма на деменция"- кв. Владиславово, гр. Варна.

12/05/2021
През февруари месец приключихме работа на обект: „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ" (С КАПАЦИТЕТ 15 МЕСТА), В УПИ ІІІ-724, КВ.12А, Ж.К. ВЛ.ВАРНЕНЧИК-І М.Р., ГРАД ВАРНА“.Част: ВИК -ВЪНШНИ И ДВОРНИ ВРЪЗКИ, ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ  - БИТОВИ ВОДИ.
Възложените ни дейности бяха завършени в заложените срокове, като се налагаше да се изпълни с безтраншейно полагане на тръби за канализация  ПЕВП  ф 315 PN 10 , за да не се разваля кръговото кръстовище. Също така изпълнихме и безтраншейно полагане на канализацинни тръби ПЕВП  ф 200 PN 10.