Водопроводни и канализационни работи на Хотел “HVD-Reina Del Mar” гр. Обзор

22/06/2020
Панорамен изглед на хотела

В края на м. септември 2019г започнахме изпълнeнието на СМР по битова, дъждовна канализация и водопровод на хотел “HVD-Reina Del Mar” в гр. Обзор. Всички възложени работи бяха изпълнени в срок в съответствие с изискванията на Възложителя.