Авариен ремонт на захранващ водопровод на територията на УМБАЛ “Св. Марина“

04/12/2020
За по-малко от два месеца успяхме да приключим работа по ремонта на дефектиралия захранвaщ водопровод, свързващ лечебно заведение УМБАЛ „Св. Марина“  с водоснабдителни зони № 4 и № 5 на ВиК - Варна. Спешността на обекта изискваше да се действа бързо. Задачата ни бе да направим частична подмяна на захранващ водопровод ф 350, като на един от участъците се наложи тръбите да се полагат по безископен способ.