CBMI CONSTRUCTION CO LTD

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ CBMI CONSTRUCTION CO LTD:
1. Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”, част от който е подобект Подобект: „Външни водопроводи - ПЕВП ф225  ; ПЕВП ф140 “ - траншейно-375м; безизкопно-105м
2. Нова линия за 4000 т/ден клинкер ''Девня Цимент''“ Подобект: „Изграждане на кабелни канали с противопожарен водопровод ПЕВП ф160 - 480м
3. ВиК монтажни работи  по част B на нова производствена линия  за 4000 т/ден в Девня Цимент АД
4.Инсталация на помпена станция пред логистична сграда.