ЩТРАБАГ ЕАД

ИЗПЪЛНИНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ЩТРАБАГ ЕАД
1. “Реконструкция на Главен водопроводен клон І – гр. Перник, във връзка с изграждане на депо за опасни и неопасни отпадъци в района на фирма „Стомана Индъстри.