ХИДРОСТРОЙ АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ХИДРОСТРОЙ АД
1. РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК; Подобект 4: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ.
2. Съвместно с Хидрострой спечелихме и изпълнихме редица обекти на Пристанище Варна.
- Рехабилитация водопровод 3-6 к.м., Пристанище Варна
- Ремонт на 6 етажна сграда, пристанище Варна- изток
- Цялостна подмяна на ВиК инсталация и санитарни възли  на Адм. Сграда, тяло А, пристанище Варна-запад.
- Ремонт на оперативно-битова сграда -2,  пристанище Варна - запад
- и други