СТИМЕКС ЕООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ СТИМЕКС ЕООД
1. Площадкова дъждовна канализация на нов международен пътнически терминал на Летище Варна, Летище Варна, кв.3, УПИ I-14.
2. Монтаж на оборудване заФПС - Пристанище Леспорт, гр. Варна
3. НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ НА ОБЕКТИ:
- Услуга с траншеен валяк на обект: "Спортен комплекс в УПИ III -20,22, кв.. 49 , к-с Камчия"
- Услуга с комбиниран автобагер на обект: "Изграждане на ВО от главен водопровод на ВиК Варна и нова водопроводна мрежа на летище Варна
- Услуги с валяк траншеен RW 1504 HF с механизатор на обект: ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД - летище Варна.
4. СМР по част ВиК на обект: Строителство на нов международен пътнически терминал на летище Варна.