РИВИЕРА АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ КОМПЛЕКС РИВИЕРА
1. Подмяна на тръбен участък на пропаднала и запушена канализация на паркинга на х-л Нимфа, находящ се в гр. Варна, к.к. "Зл. Пясъци", в.к. "Ривиера", описани в Приложение №1
2. Ремонт фасада на административна сграда- вход към служебна столова, находящ се в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, в.к. Ривиера.
3. Авариен ремонт на питеен водопровод ПЕ ф110мм до басейна на хотел "Р Б1", находящ се в гр.Варна, к.к.”Златни пясъци”, в.к.”Ривиера”
4. Сервизно извънгаранционно обслужване на три автоматизирани поливни системи и Помена станция, изградени на територията на ВК "Ривиера" в к.к. "Зл. Пясъци"
5. Реконструкция на същаествуваща стена от армирана почва в района на х-л Оазис във в.к. Ривиера, к.к. Зл. Пясаци.
6.Ремонт на канализация до хотел "РБ 1"", във в.к. Ривиера, к.к. "Зл. пясъци”
7.Ремонт на сондаж до "Рибен ресторант", във в.к. Ривиера, к.к. "Зл. пясъци”