ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:
1. Ремонт на подкранов път на 17к.м.,  Пристанище Варна - Запад
2. Рехабилитация на водопроводи парно стопанство, ЦПС склад материали, Механичен отдел, портал-4, водопровод 16к.м., водопровод портал-3, водопровод от хол.склад до III-та магазия, водопровод Пилотска станция, водопровод 3С-1, водопровод( връзка м/у 6 и 7 к.м.), Пристанище Варна-запад
3. Пристанище Варна-изток - Ремонт на дъждовна канализация
4. Рехабилитация на външен водопровод - Пристанище Варна-запад
5. Ремонт на водопровод и канализация (дъждовна) на Магазия 5, Пристанище Варна-Запад
6. Ремонт и подмяна на помени агрегати 1-во к.м. ПСОВ, Пристанище Варна-изток.
7. Авариен ремонт на площадков водопровод , 5-ти складов район, пристанище Варна- изток.
8. Ремонт на 6 етажна сграда, пристанище Варна- изток"
9. Цялостна подмяна на ВиК инсталация и санитарни възли  на Адм. Сграда, тяло А, пристанище Варна-запад.
10. Ремонт на оперативно-битова сграда -2,  пристанище Варна - запад
11. Възтановяване на пропаднала асфалтова натилка между "канцелария КПС' и "Склад за материали поддържане", Пристанище Варна-изток