ПЛАСТХИМ Т АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ПЛАСТХИМ-Т, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО
1. "ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО представляващ - реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи производствени и складови сгради в УПИ за ПИ 20482,505,578 и ПИ 20482,505,581, Промишлена зона - юг, гр.Девня., ПОДОБЕКТ: Резервоар за технологична вода и ТП2- Направа и доставка на колектор и преливник за вода от неръждаема стомана.
2. „ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО представляващ - реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи производствени и складови сгради в УПИ за ПИ 20482,505,578 и ПИ 20482,505,581, Промишлена зона - юг, гр.Девня., ПОДОБЕКТ: ТРЪБОПРОВОДНИ МРЕЖИ.
3. Ремонт на система за пречистване и омекотяване на технологична вода и изграждане на система за контрол и пълнене на водоема в завод за полипропиленово фолио гр. Аксаково.
4. Изграждане на хидрофорна система в завод за полипропиленово фолио гр. Аксаково.
5. Изграждане на тръбопровод за охладителна система в завод за полипропиленово фолио гр. Аксаково