ОБЩИНА ШАБЛА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА:
1. Основен ремонт детска ясла "Радост" - гр. Шабла
2. Основен ремонт сграда Общинска администрация – гр. Шабла, част ОВ и Ел.
3. Възтановяване на част от уличната настилка, вследствие авария на водопровод по ул. Марица