КРЗ ОДЕСОС АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ , ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ КРЗ ОДЕСОС АД

1. Ремонт на сухия док на КРЗ Одесос.
2. Ремонт на кейова стена на КРЗ Одесос.
3. Ремонт на кейова стена и монтаж на нови отбивни съоръжения .
4. Проектиране и направа на подземна шлиц стена между студен канал и администрация.
5. Строително монтажни работи на територията на „Кораборемонтен завод Одесос“ АД на следните подобекти:
- Главна ел. подстанция
- Ремонт на покрив на инструментална работилница
- Събаряне и извозване на обект: „Ремонт и реконструкция на  II етаж на съблекалня“ 

- Разбиване на основи и настилки и извозване на строителни отпадъци
- Доставка и монтаж на смукателни вентилатори за бани на покрив на битова сграда
6. Ремонт на покрив - Главен корпус
7. Ремонтни работи на част от кранов път на суха докова камера
8. Ремонтни работи на покрив главен корпус на КРЗ Одесос-Варна
9. Изграждане на фундамент под валцова машина.