ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ , ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:

1. СМР на обект: Канализационен колектор Вълчи дол- Суворово
2. Реконструкция и изграждане на водопроводи ПЕВП и канализации на обекти на "Инжстройинженеринг".
3. Изграждане на птицекланница на имот: ПИ 000518-в землището на  с.Игнатиево- Изграждане на външен водопровод-
4. Люпилня в ПИ 043025 043026 по КВС  в землището на с. Игнатиево
5. Изграждане на ПЕВП водопровод- с. Войводино
6. Реконструкция на съществуващ водопровод за обект: Мост на охранителен канал на ул. Люляк, 25 МР, гр. Варна.
7. Реконструкция и изграждане на водопроводи ПЕВП и канализации на обекти на "Инжстройинженеринг".
8. Реконструкция на бул."Хр.Смирненски" в участъка от ул."Тролейна" до бул."Цар Освободител", гр.Варна"