ЕСКАНА АД

ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ СЪВМЕСТНО С ЕСКАНА
1. Рехабилитация напорен водопровод от ПС"Червен мост" до водоеми с.Близнаци 2-етап
2. Изграждане Водопроводно отклонение от главен водопровод на "ВиК" OOД - гр.Варна и част от нова водопроводна мрежа на летище Варна
3. Изграждане Водопроводно отклонение от главен водопровод на "ВиК" EAД - гр.БУРГАС и част от нова водопроводна мрежа на летище Бургас, резервоар и помпена станция за битово питейни нужди