ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД
1. СМР по част ВиК на обект: "Курортна сграда АКВАМАРИНИ с апартаменти за сезонно ползване"
2. СМР по част ВиК на обект: "Плувен комплекс "Приморски", Подобект: "Водопровод - минерална вода"
3. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ "Биотал" 100м3/дн. на обект Хотелски комплекс "Топола Скайс", с. Топола, общ. Каварна.