ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ДППИ:
1. Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток.
2. Изготвяне на проект за осигуряване на независимо водоснабдяване на пристанищен терминал Петрол- Варна, чрез изграждане на уличен водопровод, както и изграждане на площадков водопровод в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.241.
3. Клон Териториално поделение ЛОМ - ДППИ: Неотложен ремонт на подкранов в пристанищен терминал Видин-юг
4. Възстановяване на канализационен клон в база СНО и ремонт на стоманобетонова настилкана канал митнически контрол, Фериботен комплекс Варна.
5. ДППИ- ТП" Пристанище Варна" -  Рехабилитация на външни водопроводи, захранващи портал 3 и кейово място17-2, " Пилотска станция", възстановяване на пожарни хидранти и водопроводни шахти, Пристанище Варна - запад.