ВиК - Златни пясъци ООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ВиК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
1. Реконструкция на канализация в района на х-л Обзор к.к. Златни пясъци
2. Превключване в главен тръбопропровод х-л Астория
3.Реконструкция магистрален водопровод ПЕВП ф160  -  х-л Метропол - Морско око (Мираж)
4.Реконструкция и изграждане на напорна канализация от ПЕВП ф63 - х-л Берлин - х-л Обзор
5.Реконструкция и изграждане на водопровод пред х-л Гларус
6. Изграждане на канализация за х-л Зл.котва
7. Реконструкция Канална помпена станция на х-л. Зл. Котва
8.Реконструкция на водопровод х-л Ривиера -  ПЕВП 160
9. Реконструкция на водопровод х-л Владислав
10. Изместване трасето на водопровода между сондажи Р-3Х и Р-70Х и заскобяването му по подпорна стена в к.к.Златни пясъци
11. Изместване водопровод ф160 в района на бившия р-т Сочи - к.к. Златни пясъци
12. Изграждане на водопровод ф-90 - ф 75 в района между етнографски център - Поща в к-с Зл.Пясъци
13. Много други