ВиК ВАРНА ООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ВиК ВАРНА ООД
1. Израждане на малки водоснабдителни и канализационни системи и изграждане на водопроводни и канализационни отклонения.- 2010г.
 - Водопроводно и канализационно отклонение за  УПИ III-943,945,1285,кв.57, ул."Ружа" №11А,13,13Б
 - Улична канализация и канализационно отклонение ПИ 722, м."Валяр" /ул."8-ма"/
 - Водопроводни и канализационни отклонения; УПИ II-1502, кв.20.23-м.р. /ул."Д.Икономов" 17,19 и ул."Дружба"
 - Водопроводни и канализационни отклонения; ДКО УПИ ІІІ-5205, кв.5, кв.Възраждане ІІм.р. - ул. Блян
 - Водопроводно и канализационно отклонение и ДКО за адм.сграда в УПИ VI-357 кв.6, по плана на ЗПЗ, бул."Янош Хунияди" №6
 - Уличен водопровод и ВО в УПИ 023002, м.Козаджи, с.Тополи
 - Водопроводна връзка Пени Маркет -кв. Аспарухово, Варна
 - и други
2. Етапно укрепване на магистрален водопровод "Деривация "Китка-Варна", находящ се в м.с."Боклук Тарла" р-н "Вл.Варненчик"
3. Етапно изместване и подмяна водопровод ф426 с нов ПЕВП ф400 по изт.платно на бул.К.Фружин до т.3А по ул..1, кв.2, по плана на "Зона за ОО" м.с"Боклук Тарла", р-н Вл.Варненчик,  "Кауфланд България"ЕООД
4. Израждане на малки водоснабдителни и канализационни системи и изграждане на водопровдни и канализационни отклонения - ЕТР Св.св. Константин и Елена - 2011-2012г.
5. Доставка, монтаж и въвеждане в експплоатация на йонообменна инсталация за омекотяване на водата в отоплителната централа на ПСОВ – Варна