БЛЕКСИРАМА АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ "БЛЕКСИРАМА" АД главно по изграждането на обект Голф селище „Панорамика – Балчик“
1. В и К мрежи на територията на обект Голф селище „Панорамика – Балчик“, м-ст „Табията“, общ. Балчик, кв.541, имот 138
2. В и К на Склад с работилница на обект Голф селище „Панорамика – Балчик“, м-ст „Табията“, общ. Балчик, кв.541, имот 138“
3. Ваканционно селище "BELL TOWER"
4. Ваканционно селище "BELL TOWER"- ВиК мрежи
5. Временен захранващ хидрофор "BELL TOWER - 8 къщи
6. ВиК мрежа - източна алея ( битова, дъждовна канализация, водопровод, отклонения за тенис корд, поливна система и др.)
7. Дъждовна канализация ф 800 - източна алея
8. Помпена станция в УПИ V за иригационната система
9. Главна канална помпена станция
10. Тласкател Ф140 и Ф110 към ПСОВ
11. Захранващ водопровод на езеро
12. Водопровод - южна алея
13. Битова канализация южна алея, поливна система южна алея и други.
14. Обект „Бързоток“
15. Жилищна сграда А3/47/В УПИ VII
16. Жилищна сграда А3/48/В УПИ VII
17. Жилищна сграда А3/46/В УПИ VII
18. Жилищна сграда В1 - 4 в УПИ VII
19. Изместване водопровод BELL TOWER
20. ВиК Тупици - Южна алея
21. Временен захранващ хидрофор "BELL TOWER - 8 къщи
22. ВиК на 8 писта и поливна
23. Изграждане на  "Пречиствателна станция за бит. Отпадъчни води"-1 етап,2 и 3 етап
24. Канална помпена станция за битови води до "Бързоток 2"
25. Дъждовно отводняване и подвръзка ВиК на територията на Голф селище Панорамика - Балчик (Подвързване ВиК на къщи; вътрешно ВиК на къщи, подвързване басейн; външна дъждовна канализация на къщи, водомерни възли, външна дъжновна канализация  отводняване на северни парцели и много други)