ISO 9001:2015

Политиката по качество на „Нектон-2” ООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на всички отговорни служители.
„Нектон-2” ООД се стреми да спазва действащите нормативни и стандартизационни изисквания, специфични за реализираните от Дружеството дейности.
„Нектон-2” ООД се стреми да предлага конкурентни продукти и услуги с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на дружеството.

Фирмената политика по качеството на „Нектон 2” ООД е насочена към изграждане на трайно партньорство с клиентите и засилване на пазарните позиции, чрез непрекъснато подобряване на предлаганите продукти, въвеждането на модерни материали, техника и технологии в строителството, осигуряване на високо-квалифицирано техническо ръководство, спазване на технологичната дисциплина и правилата за безопасност на труда и всички нормативни изисквания.